Herkomst gegevens

Omdat ik regelmatig de vraag krijg waar ik alle informatie vandaan heb, zal ik dat op deze pagina kort beschrijven.. De perioden waarover informatie beschikbaar is, kun je grofweg in 3 groepen verdelen:

Vr 1811

De gegevens van vr 1811 heb ik vooral uit de DTB's van de kerken. Dat zijn de Doop- Trouw- en Begraafboeken. Iedere kerk hield deze boeken bij. De gegevens die (vaak zeer onduidelijk) opgeschreven werden, waren: de doopdatum, doopnamen van het kind, namen van de ouders en getuigen. In deze boeken staat lang niet bij iedere doop een achternaam vermeld. "Jan Pietersen" was: Jan, de zoon van Pieter. Het kan dus best moeilijk zijn om de juiste gegevens uit de doopboeken te halen.
Buiten de DTB's heb ik ook een aantal gegevens uit de ORA's gehaald. Dit zijn de Oude Rechterlijke Archieven. Hierbij zaten bijvoorbeeld de oude testamenten waarvan op mijn site ook fragmenten te zien zijn.

Tussen 1811 en 1916

Vanaf 1811 zijn alle geboortes, huwelijken en overlijdens heel nauwkeurig geregistreerd in de Burgerlijke Stand. Per woonplaats zijn de aktes op volgorde bewaard. Meestal zijn er indexen per 10 jaar (10 jarige tafels) op achternaam beschikbaar zodat je snel en eenvoudig de juiste akte kunt vinden.
In een geboorteakte kun je de namen van het geboren kind, de geboortedatum en plaats en de namen en leeftijden van de ouders vinden.
In een huwelijksakte staan de namen, geboortedata, geboorteplaatsen en woonplaatsen van de bruid en bruidegom vermeld, samen met de trouwdatum en plaats en de gegevens van de ouders van de bruid en bruidegom, inclusief hun leeftijden en woonplaatsen of een vermelding van overlijden.
In een overlijdensakte staat wie precies overleden is en wanneer, hoe oud deze persoon bij overlijden was, de gegevens van de echtgenoot of echtgenote en de gegevens van de ouders.

Na 1916

Alle geboortes na 1916, huwelijken na 1941 en overlijdens na 1966 zijn niet openbaar in de archieven. Dit is in verband met de wet van de privacy. Dat is ook de reden dat ik zelf ook deze grenzen aanhoud voor publicatie van gegevens op mijn website.
De gegevens die ik wel heb, komt soms uit de bevolkingsregisters. Deze zijn per plaats beschikbaar en lopen soms wel door tot 1939. Zo'n bevolkingsregister bestaat uit kaarten waarop per gezin de gegevens die betrekking hebben op dat gezin werden genoteerd. Zo werden vader, moeder en de kinderen genoteerd, maar ook eventueel een grootmoeder die bij hen in huis woonde of de huishoudster. Op deze kaarten werd ook informatie genoteerd over overlijden en verhuizen.
Andere informatie haal ik uit overlijdensadvertenties. In een overlijdensadvertentie worden vaak geboorte- en overlijdensdatum van de overledene vermeld, de naam van de echtgenoot of echtgenote, de namen van de kinderen en/of kleinkinderen en een adres. Daar kom je soms al een heel eind mee.
Verschillende gegevens haal ik van het internet. Bijvoorbeeld van sites van andere genealogen die geen rekening houden met de wet van de privacy. Op andere sites staan vaak ook details waar je heel wat aan hebt. Zoek op www.google.nl met de zoekterm "den Rooijen" en je hebt al een hele lijst met pagina's waarop iets over een familielid wordt vermeld.
De overige informatie verkrijg ik via familieleden die ik persoonlijk ken, of familieleden die ik benader omdat ik hun e-mailadres via internet gevonden heb, of familieleden die mijn site vinden en mij informatie aanbieden. En familieleden: jullie zijn een hele belangrijke bron om de meest recente gegevens compleet te krijgen!! Heel erg bedankt allemaal, en blijf vooral gegevens naar me opsturen!!